۱۱ رشته صنایع‌دستی فارس درراه اکسپو ایران ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

۱۱ رشته صنایع‌دستی فارس درراه اکسپو ایران

 مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت : معرفی ظرفیت‌های صادراتی صنایع‌دستی استان فارس در نمایشگاه "ایران اکسپو" ضروری است مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس از نمایش و عرضه ۱۱ رشته صنایع‌دستی شاخص این استان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های های صادراتی (ایران اکسپو) خبر داد.

بخشی از کاروانسرای تاریخی جهرم به بازارچه دائمی صنایع‌دستی تبدیل می‌شود ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس:
بخشی از کاروانسرای تاریخی جهرم به بازارچه دائمی صنایع‌دستی تبدیل می‌شود

بازارچه صنایع دستی در اقلید راه اندازی شود ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس:
بازارچه صنایع دستی در اقلید راه اندازی شود

 ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی به کمک هنرمندان صنایع‌دستی بیاید ۱۸ دی ۱۴۰۲

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی فارس :
 ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی به کمک هنرمندان صنایع‌دستی بیاید

صنایع دستی
۱۶ اثر منقول فرهنگی، تاریخی موزه های فارس در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت. ۰۶ آبان ۱۴۰۲
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس خبر داد:

۱۶ اثر منقول فرهنگی، تاریخی موزه های فارس در فهرست آثار ملی ایران جای گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس ازثبت شانزده اثر منقول فرهنگی، تاریخی موزه های فارس در فهرست آثار ملی ایران خبرداد.