ضرورت تشدید نظارت بر صنایع آلاینده در فارس ۱۲ آذر ۱۴۰۲

هادی رضایی؛
ضرورت تشدید نظارت بر صنایع آلاینده در فارس

رییس بسیج رسانه استان فارس با تقدیر از مسئولان محیط زیست استان خواستار تشدید نظارت ها در حوزه محیط زیست شد .

محیط زیست
چیزی یافت نشد !