سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی درگذشت ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی درگذشت

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح درگذشت .

دفاعی و امنیتی
چیزی یافت نشد !