افزایش ۵۹ درصدی فوتی تصادفات در گلستان 16 تیر 1400

در دو ماه اول امسال رخ داد؛
افزایش ۵۹ درصدی فوتی تصادفات در گلستان

مدیرکل پزشکی قانونی گلستان از مرگ ۵۹ نفر در حوادث رانندگی در استان طی دو ماه اول امسال خبرداد و گفت: این تعداد نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد افزایش داشته است.

گلستان
چیزی یافت نشد !