مدیران خسته استعفاء دهند 07 بهمن 1399

فرماندارشهرستان کهگیلویه:
مدیران خسته استعفاء دهند

فرماندار شهرستان کهگیلویه گفت: مدیرانی که قدرت چانه‌زنی برای جذب اعتبارات را ندارد و خسته اند، خودشان استعفاء دهد.

کهگیلویه و بویراحمد
چیزی یافت نشد !