«حامد سنجری» به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و «حمیدرضا ستوده» در سمت سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه منصوب شدند.

با توجه به پیشنهاد معاون اجرایی و موافقت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، «حامد سنجری»، به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و «حمیدرضا ستوده»، در سمت سرپرست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه منصوب شدند.

گفتنی است؛ «سنجری»، رییس سابق مرکز نظارت بر اطلاعات بازار سرمایه جانشین «محمد باقر حسن‌زاده» شد.

همچنین، طی حکم دیگری، «ستوده» نیز جایگزین «سنجری» شد.

دو انتصاب جدید در سازمان بورس و اوراق بهادار

دو انتصاب جدید در سازمان بورس و اوراق بهادار