معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه امید عوامل تاثیرگذار و مهم بر بازار سرمایه را تشریح کرد.

علی پازکی در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر ریزش بورس گفت: یکی ازعوامل اصلی ریزش بازار سرمایه نرخ بازده بدون ریسک به معنای سود سپرده های بانکی با میانگین نرخ تقریبی ٣٠ درصدی است. از طرفی نرخ بازده اخزا حدود ٣۴ یا ٣۵ درصد معامله می‌شود که بر ریزش های بازار موثر است.

وی افزود:‌ از عوامل موثر دیگر نرخ اوراق مرابحه اسلامی (اراد) و افزایش آن است که در چند ماه گذشته ٢٩ درصد افزایش از جانب وزارت اقتصاد داشت. جمع نرخ بازده بدون ریسک با صرف ریسک، نرخ بازده مورد انتظار برای سرمایه گذاران است و اگر بخواهیم نرخ بازده بدون ریسک را ٣۴ درصد با صرف ریسک ١٢ درصدی در نظر بگیریم عدد نرخ بازده مورد انتظار به عدد ۵٠ درصد خواهد رسید.

معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه امید به تاثیر انتخابات بر بازار سرمایه اشاره کرده و ادامه داد: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری باید گفت که اگر قصد نامزد های ریاست جمهوری ایجاد رونق و خروج از رکود باشد باید سیاست های آنها در قالب رشد تولید قرار گیرد که این امر غیر ممکن است، مگر اینکه نرخ بازده بدون ریسک را تعدیل کنند که یکی از اصلی ترین عوامل تاثیر گذار بر آینده بازار، تولید و اقتصاد نرخ بازده بدون ریسک از جانب بانک ها، وزارت اقتصاد و اخزایی است که پیمانکاران معامله می‌کنند.

وی تاکید کرد: از عوامل متاثر دیگر قیمت های جهانی است که بر کامودیتی قیمت مس، روی و نفت که صنایع کشور وابسته به آن هستند، تاثیر می‌گذارد. ثبات قیمت های جهانی می‌تواند محرکی برای بازار سرمایه باشد و افزایش آن نیز عاملی مثبت برای شرکت های کامودیتی محور خواهد بود.

پازکی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی قوانین و مقرراتی است که از جانب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و مجلس وضع می‌شود که می‌تواند بر بازار تاثیر گذار باشد مانند اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ پالایشگاهی ها و مهم تر از آن مصوبات و تصمیماتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری که این موضوع باعث می‌شود فضای ریسک تصمیم گیری و سیستماتیک بازار افزایش پیدا کند. سرمایه گذارانی که قصد دارند با قیمت های ارزنده سرمایه گذاری کنند قطعا به این ریسک ها توجه و سعی خواهند کرد در شرایط دارای ثبات اقدام به سرمایه گذاری کنند.

وی در رابطه با سیاست های احتمالی دولت جدید گفت: باید دید سیاست اقتصادی دولت جدید چیست و چه برنامه هایی برای رونق تولید دارد. اینکه دولت چهاردهم بخواهد فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما را به چه اندازه ای کنترل کند و برنامه دولت جدید بر این نوع مسائل می‌تواند بر فضای کلی بازار سرمایه موثر باشد. همچنین بحث ورود نقدینگی و آمار حجم معاملات در بازار به شدت کاهشی بوده است و اگر حجم معاملات مقداری افزایش پیدا کند می‌تواند فضای امیدوار کننده ای را برای بازار سرمایه فراهم کند.

پازکی به محدودیت دامنه نوسان و تاثیرات آن اشاره کرد و افزود: از عوامل دیگر تاثیر گذار بر بازار سرمایه قوانین وضع شده از سوی سازمان بورس در خصوص محدود کردن دامنه نوسان است که قطعا به علت شرایط خاص موجود در کشور بوده و اگر این فضا به روال عادی بازگردد به طور یقین عرضه و تقاضا نشان دهنده قیمت نماد ها در بازار سرمایه خواهد بود که این موضوع می‌تواند به فضای کلی بازار سرمایه کمک کند.

معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه امید به شرایط خودروسازان اشاره کرد و گفت:‌ اگر بخواهیم در رابطه با صنعت خودرو صحبت کنیم باید گفت برنامه ای برای خروج خودرو سازان از بازار اصلی پایه وجود دارد و باید منتظر ماند و دید با تجدید ارزیابی آنها موافقت صورت می‌گیرد یا خیر. اگر این موضوع انجام شود می‌تواند فضای سهم های خودرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: به صورت کلی بازار سرمایه برای افزایش سرمایه گذاری ها نیازمند بازگشت اعتماد است. بی اعتمادی ها متشکل از قوانین و مقرراتی است که توسط سیاست گذاران اتخاذ می‌شود. همچنین اخبار مبنی بر مالیات صندوق های سرمایه گذاری نوعی ریسک برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود که سبب می‌شود اعتماد از بازار سرمایه کاهش پیدا کند. گفتنی است که سرمایه گذاران تمایل دارند در فضایی مطمئن و به دور از ریسک های خاص سرمایه گذاری کنند.

معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه امید اظهارداشت: باید منتظر ماند در دولت جدید نرخ بدون ریسک توسط بانک مرکزی چگونه اعمال خواهد شد. در هفته های گذشته مشاهده کردیم که نرخ اخزا کاهشی بوده و اگر فضایی شکل گیرد تا نرخ بازده بدون ریسک بتواند ثبات را حفظ و به سمت کاهش پیش رود باعث خواهدشد انتظارات برای آن روند کاهشی به خود گیرد.