معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از آغاز طرح ساماندهی و بهسازی تقاطعات هم سطح شهر شیراز با اولویت تقاطعات مرکزی شهر با میزان بالای تردد عابرین پیاده خبر داد.

 

 

به گزارش هویدا آنلاین ، هادی شه دوست شیرازی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اعلام ساماندهی و ایمن سازی تقاطع ۱۵ خرداد به عنوان اولین چهارراه اعلام کرد: این طرح با اقداماتی نظیر ایمن سازی ، شفاف سازی و احیای مسیر های عابر پیاده و خط ایست، نظم دهی جریان ترافیک به کمک علائم افقی و علائم قائم، اجرای نرده در حریم تقاطعات به منظور ساماندهی و نظم دهی گذر عابر پیاده، همراه خواهد بود.

شه دوست شیرازی عنوان کرد: عملیات ایمن سازی و ساماندهی ترافیکی تقاطعات هم سطح کلانشهر شیراز با هدف ایمنی عابرین پیاده، تسریع تخلیه ترافیکی در فاز مقرر، کاهش پس زدگی ترافیک ، نظم بخشی و ایمن سازی جریان تردد عابرین و خودروهای عبوری در حال انجام می باشد.