جهش آسفالت با زیرسازی و آسفالت ۶ متری ایوبی و فرعی‌های خیابان شهید نیک‌نژاد، کوچه های شهید قناعت پیشه، فرعی های سرداران شهید و کوچه های خیابان نصر غربی ادامه یافت

 

به گزارش هویدا آنلاین، علی فراشائیان شهردار منطقه یازده ضمن اشاره به زیرساخت عمرانی شهرداری منطقه ۱۱ گفت: این منطقه در راستای اقدامات خود برای بهبود وضعیت معابر و تسهیل تردد شهروندان، گام بلندی در زمینه آسفالت معابر برداشت. در همین راستا، خیابان ۶ متری ایوبی و برخی فرعی‌های خیابان شهید نیک‌نژاد و برخی کوچه های محله های محروم نیز آسفالت شدند.

وی با اشاره به روند رو به رشد اصلاح معابر افزود:علاوه بر عملیات آسفالت، اقداماتی نظیر کانیواگذاری و زیرسازی و لوله گذاری نیز توسط واحد عمرانی در این معابر انجام شده است و این عملیات در راستای پویش جهش آسفالت که از سال گذشته آغاز شده، صورت گرفته و آسفالت معابر سطح منطقه به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

گفتنی است با اجرای این پروژه‌ها، شاهد بهبود وضعیت عبور و مرور در معابر منطقه ۱۱ خواهیم بود که موجب رضایتمندی شهروندان خواهد شد. محل اجرای پروژه: خیابان ۶ متری ایوبی و بسیاری از فرعی‌های۳،۱۷،۱۹ خیابان شهید نیک‌نژاد، لوله گذاری و آسفالت کوچه های شهید قناعت پیشه، فرعی های سرداران شهید و کوچه های خیابان نصر غربی، خیابان ریاستی اول جنوبی کوچه های ۲و۸ در شهرداری منطقه ۱۱ اقدامات انجام شده: زیرسازی ، آسفالت، کانیواگذاری و لوله گذاری مزایای پروژه: بهبود وضعیت عبور و مرور، افزایش رضایت شهروندان، تداوم پویش جهش آسفالت