وزیر اقتصاد گفت: تنها خط قرمز شهید رئیسی، تحت فشار قرار گرفتن معیشت عامه مردم در اثر یک طرح خاص بود که یا می‌گفت خیلی با احتیاط اجرا کنید و یا به طریقی برای مردم جبران کنید.

سید احسان خاندوزی در مراسم یادبود شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش در محل دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه سانحه شهادت رئیس جمهور فقید، نه تنها برای مردم، که برای دولت هم یک غافلگیری مصیبت بار بود، یکی از ویژگی‌های مهم شخصیتی رئیس جمهور فقید کشورمان را توجه ویژه وی به دیدگاه‌ها و ارزیابی متخصصان بویژه منتقدین دولت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ و شروع به کار دولت سیزدهم، در موضوع نرخ حامل‌های انرژی، به تأکید آقای رئیس جمهور، بیش از شش، هفت مرتبه با تمام گروه‌هایی که پیشنهاد و برنامه‌هایی در این ارتباط داشتند، جلساتی چند ساعته برگزار کردیم و شخص ایشان برای جلسات وقت می‌گذاشت و حتی در مواردی از برخی اساتید دانشگاه به طور انفرادی دعوت صورت گرفت و نظرات آنها به طور کامل و رو در رو دریافت شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: آقای رئیسی در جلسات دولت به صراحت می‌گفت، برای اینکه صرفاً نظرات یک وزارتخانه دولتی در موضوعات مهم، به او تحمیل نشود، باید از دیگرانی که نظرات متفاوتی دارند نیز دعوت کرد تا من به عنوان مجری و تصمیم گیر، محصور به یک دیدگاه صرف نباشم.

خاندوزی گفت: در ادامه، وقتی از مجموع نظرات، به یک جمع بندی برای اجرای یک سیاست خاص می‌رسیدیم، اگر آن سیاست دارای عوارضی بر معیشت مردم بود، همواره به تأکید ایشان، ابتدا طرح را به صورت پایلوت در یک یا دو استان شروع می‌کردیم تا پیش از همگانی شدن، نقاط قوت و ضعف آن در یک مقیاس کوچک سنجیده شود.

وی افزود: به عنوان مثال در مقوله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وزارت اقتصاد اعلام کرد که در همه اقلام نمی‌شود این ارز را حذف کرد از جمله در مورد نان که قوت غالب مردم را تشکیل می‌دهد. آقای رئیسی نیز گفتند بروید پیشنهاد خود را بیاورید و بعد هم که طرح وزارت اقتصاد در این ارتباط مورد توافق قرار گرفت، ایشان دستور داد، ابتدا در دو استان به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود و در ادامه، با مشاهده موفقیت آن، به تدریج در همه استان‌های کشور به مورد اجرا درآمد.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: این برای ما خیلی حائز اهمیت بود که نفر اول اجرایی کشور، اینقدر برای شنیدن نظرات کارشناسی ولو این که انتقادی باشد، گوش شنوا دارد.

خاندوزی افزود: هر جا مباحث انتقادی توسط افراد یا گروه‌ها مطرح می‌شد، آقای رئیسی می‌گفت بروید حرف‌هایشان را بشنوید و اگر سیاستی نیاز به اصلاح دارد، بر مبنای نظرات آنان اصلاح نمائید و این هیچ ارتباطی به گرایش سیاسی منتقدان نیز نداشت.

وی بیان کرد: در مواردی که رئیس جمهور فقید، به بنده مأموریت مشاوره با منتقدان و صاحبنظران را می‌داد، حتماً از من گزارش کار می‌خواست و در مواردی حتی برای منتقدانی که زبان تندی داشتند، خود ایشان مستقیماً در جلسه، حضور میافت و تأکید داشت که حتماً وزرای مربوط به موضوع مورد بحث نیز در جلسه حضور داشته باشند.

خاندوزی ادامه داد: در روزهای اخیر هم که یکی از رسانه‌ها، تعدادی از صاحبنظران را معرفی کرده بود که چرا از ظرفیت‌های فکری آنها استفاده نمی‌شود، آیت الله رئیسی با بنده تماس گرفت که این افراد را دعوت کنید و خودم می‌خواهم با آنها صحبت کنم که متأسفانه سانحه سقوط هلیکوپتر پیش آمد و فرصتی برای این کار باقی نماند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، عدم تأثیر پذیری آیت الله رئیسی از فشارها و ملاحظات سیاسی و رسانه‌ای را یکی دیگر از ویژگی‌های بارز وی عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال، در یک مورد خاص و در یک مساله «پولی» بین ما و یک دستگاه دیگر تعارضی پیش آمد. ما معتقد بودیم که این سیاست را ظرف یک سال می‌توان با برخی حواشی، به سرانجام رساند و دستگاه دیگر اعتقاد داشت که همین سیاست را طی چند سال اجرا کنیم تا حواشی کمتری ایجاد شود.

وی افزود: آقای رئیسی در مواجهه با این دو دیدگاه گفت بنشینید بررسی کنید که کدام نظر، بیشتر به نفع اقتصاد کشور است و همان را اجرا کنید، زیرا فشارهای افراد و گروه‌ها اصلاً برای من مهم نیست.

خاندوزی تصریح کرد: این حریت رئیس جمهور شهید که معتقد بود اگر در مورد یک موضوع خاص به جمع بندی رسیدید، حتماً بی توجه به حاشیه‌ها، آن را اجرا کنید، برای ما خیلی مغتنم بود، کما اینکه، خیلی‌ها می‌گفتند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگذارید برای آغاز دوره دوم ریاست جمهوری اما این ملاحظات اصلاً در منظومه فکری آقای رئیسی مهم نبود و هرگز مصلحت سنجی سیاسی نمی‌کرد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: تنها خط قرمز آقای رئیسی، تحت فشار قرار گرفتن معیشت عامه مردم در اثر یک طرح خاص بود که یا می‌گفت خیلی با احتیاط اجرا کنید و یا به طریقی برای مردم جبران کنید.

خاندوزی در ادامه گفت: یکی از پرهیزهای جدی رئیس جمهور شهید این بود که هیچ پروژه عمرانی را تا به بهره برداری صد در صد نرسیده است، افتتاح نکند؛ ایشان همیشه دو هفته قبل از سفر استانی تیم‌هایی را به منظور بازدید از پروژه مذکور می‌فرستاد و اگر متوجه می‌شد که هنوز تکمیل نشده است، آن را به وقت دیگری وا می‌گذاشت.

وزیر اقتصاد یادآور شد: خود ما هم وقتی از آقای رئیسی دعوت کردیم برای افتتاح و بهره برداری از پروژه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به وزارت اقتصاد بیایند، پاسخ داد ابتدا تیم مذکور باید بیاید و بررسی کند که طرح کاملاً به بهره برداری رسیده است یا خیر؟

خاندوزی تأکید کرد: برای رئیس جمهور شهید، صداقت بسیار اهمیت داشت و به همین سبب برایش خیلی مهم بود که کار نمایشی انجام نگیرد که این، ویژگی مردان بزرگ است.