ماهان تیموری، در راستای مسولیت اجتماعی، با طرح های نیکوکارانه و‌خیرخواهانه، با ساخت مدرسه در مناطق محروم و حمایت از کودکان کار، نقش اساسی در ‌بهبود فضای آموزشی کشور داشته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد پویا و به نقل از دبیرخانه کنگره ملی مسئولیت اجتماعی کشور، ماهان تیموری در راستای مسئولیت اجتماعی سازمانی و با هدف توسعه اشتغال زایی، با برنامه ای راهبردی و سرمایه گذاری شخصی خود، با حمایت بخش دانشگاهی و‌علمی کشور به عنوان نخبه اقتصادی، در راستای اشتغال زایی و رشد علمی کشور گامی موثر نهاده است.
ماهان تیموری کارآفرینی است که الهام بخش بسیاری از کسب کارها در کشور است و با توجه به دغدغه های مقام معظم‌ رهبری در حوزه آموزش، اصول مدیریت ویژه ای دارد و شاید همین قاعده خاص هم باعث شده است تا وی در طول این سالها به موفقیت های بسیاری دست یابد.
ماهان، در راستای مسولیت اجتماعی، با طرح های نیکوکارانه و‌خیرخواهانه، با ساخت مدرسه در مناطق محروم و حمایت از کودکان کار، نقش اساسی در ‌بهبود فضای آموزشی کشور داشته است.
این‌ تحولات در زندگی ماهان باعث شد که با حمایت های بخش دولتی و ‌دانشگاهی فصل جدیدی در حوزه آموزش در کشور ایجاد کند.
لازم به ذکر است، ماهان در ايران به طور غيرمستقيم بيش از صد هزار شغل توسط دانش آموخته های نخبه ايجاد كرده است و همچنين در بسياري از مناطق محروم توسط برادر گرامی خود محسن تيموري، براي روستاهای محروم لوله كشی آب آشامیدنی انجام داده اند.
ماهان تيموری، جزو معدود سخنران ايران هست كه با بزرگاني علمی دنیا مانند رابرت كيوساكي، دارن هاردي و جك كنفيلد همكاري آموزشي داشته و تمام تلاش خود را انجام داده است كه به روزترین اطلاعات دانشگاه هاي دنيا، همچون هاروارد ، استنقورد و… به دست مديران ايراني برسد و در تقويت مديران ايراني بسيار اثرگذار بوده است. وی همچنين بنيانگذار هوش مالي و بيزينس كوچينگ در ايران بوده و تنها سخنران ايرانيست كه با مجله فوربز مصاحبه  کرده است.
ماهان تيموري، رويايي در سر دارد و آن هم ساخت ايرانيست قدرتمند، ثروتمند و بسيار خود را مديون دعاي پدر مادر و مردم ايران مي داند.