محکومیت شرکت احیا سپاهان در پرونده شکایت گروه معادن اتبین یحیایی قطعی شد. بالاخره و پس از گذشت حدود دو سال حکم قطعی بر محکومیت پرونده پرحاشیه شرکت احیا سپاهان صادر شد. در سال گذشته شاهد رسیدگی چندین پرونده پرحاشیه بین شرکت احیا سپاهان و گروه معادن اتبین یحیایی بودیم که بالاخره حکم قطعی محکومیت […]

محکومیت شرکت احیا سپاهان در پرونده شکایت گروه معادن اتبین یحیایی قطعی شد.

بالاخره و پس از گذشت حدود دو سال حکم قطعی بر محکومیت پرونده پرحاشیه شرکت احیا سپاهان صادر شد.

در سال گذشته شاهد رسیدگی چندین پرونده پرحاشیه بین شرکت احیا سپاهان و گروه معادن اتبین یحیایی بودیم که بالاخره حکم قطعی محکومیت شرکت احیا سپاهان صادر شد،خبر نگار ما با روابط عمومی گروه معادن یحیایی تماس گرفته و به گفتگو مینشیند، بیش از دوسال است که با شرکت احیای سپاهان پرونده های متعددی داشتیم که با رسیدگی سیستم قضایی آرای تمامی پرونده ها صادر و ابهامات رفع گردید.پرونده حقوقی میان این شرکت با شرکت احیای سپاهان به لحاظ رقم سنگین مطالبات و از طرفی حفظ حقوق سهامداران شرکت احیا سپاهان و همچنین حفظ حقوق پیمانکاران جزئ شرکت ما بسیار حائز اهمیت بود.از این رو با توجه به حساسیت موضوع و با ارجاع پرونده به کارشناسان مربوطه در حیطه های مختلف رسیدگی شد که به لحاظ زمانی به درازا کشید،طبیعی است که رسیدگی این پرونده ها به لحاظ اعداد و ارقام سنگین دارای هزینه های هنگفت دادرسی و حق الوکاله است که طرفین دعوا می‌بایست به این مهم توجه داشته باشند تا حقوقی از منافع شرکت و به تبع آن سهامداران که زمام امور را بدست مدیران سپرده اند در این راستا ضایع نشود. این مورد نیز مستثنی نبوده و برای طرفین هزینه هایی به همراه داشت که این شرکت از ابتدا خواستار سازش و حل مشکلات از طریق مذاکره بوده است که متاسفانه با عدم همکاری مدیران محترم شرکت احیا سپاهان منجر به رسیدگی در حاکم قضایی و صدور رای محکومیت ایشان شد.حسینی در خصوص مبلغ محکومیت شرکت احیا سپاهان گفت در حکم صادره و در این مرحله با احتساب تاخیر و تادیه مطالبات بیش از ده هزار میلیارد ریال از مطالبات این شرکت قابل وصول است و الباقی مطالبات ما با بررسی دفاتر و در ادامه رسیدگی همین پرونده انجام خواهد شد.حسینی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های سیستم قضایی و علی الخصوص رسیدگی جامع دادگاه محترم تجدید نطر استان خراسان رضوی،این پرونده را از حساس ترین پرونده های رسیدگی شده استان دانست که علی رغم فشارهای جوی و انواع حاشیه های مطروحه در پرونده با سلامت و تدبیر و هوشیاری سیستم قضایی به سرانجام رسید.وی افزود در هر صورت منافع شرکت احیای سپاهان نیز مربوط به شخص و اشخاص خاصی نیست و مردم همین مرز و بوم و سهامداران مالک حقیقی این شرکت ها هستند.امیدوارم مدیران محترم وقت شرکت احیا سپاهان تدابیر لازم را جهت حفط منافع سهامداران واقعی بيانديشند و در این خصوص و خدمت به ایران عزیز موفق باشند.