فرمانده انتظامي شيراز از دستگيري قاتل 46 ساله پس از چند روز تالش شبانه روزی توسط ماموران کلانتری 13 عباسيه اين شهرستان خبر داد.

به گزارش هویدا آنلاین ، سرهنگ فرج شجاعي در گفتوگو با خبرنگاران ، اظهار داشت:در پي وقوع يك فقره درگيري منجر به قتل با سلاحه سرد در بيست و ششم بهمنماه سال جاری در یکی از محلههای شهرستان شيراز، بالفاصله موضوع در دستور کار ماموران انتظامي قرار گرفت.

وي ادامه داد: ماموران تحقيقات خود را آغاز و مطلع شدند كه قاتل پس از درگيري با مقتول ۳۴ ساله متواريو به صورت كامال حرفهاي خود را از ديد پليس مخفي كرده است.

فرمانده انتظامي شهرستان شيراز تصريح کرد: روز گذشته )یک اسنفدماه( ماموران پليس با اقدامات فنی موفق شدند مخفيگاه قاتل را در يكي از خيابانهاي شيراز شناسايي و وي را در مخفيگاهش دستگير كنند.

سرهنگ  شجاعي با بيان اينكه قاتل در بازجويي اوليه اظهار داشت كه به دليل اختالفات شخصی با مقتولدرگير و با سالح سرد آن را به قتل رساندم، گفت: متهم پس از سير مراحل قانوني روانه زندان شد.