شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه‌شنبه، یکم اسفند) با ۷۳۱ واحد افزایش، در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۰۷ واحدقرار گرفت.

شاخص هم‌وزن امروز با ۱۹۵ واحد کاهش به ۷۲۷ هزار و ۲۸ واحد و شاخص قیمت نیز با ۱۱۰ واحد افت به ۴۱۰ هزارواحد رسید.

معامله گران در بورس تهران بیش از ۶ میلیارد و ۶۷۴ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام ۲۸۰ هزار معامله و به ارزش ۵۱ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال دادوستد شد.

شاخص فرابورس هم در پایان معاملات امروز با ۳۸ واحد کاهش به ۲۴ هزار و ۷۹۸ واحد رسید.

امروز بیش از ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون سهم و اوراق مالی در قالب ۲۰۰ ۵۴۲ معامله دادوستد شد که ارزش آن به بیش از ۳۸۰ هزار و ۵۰ میلیارد ریال رسید.