طبق شنیده ها جریان سومی، بزودی لیست انتخاباتی خود را در تهران اعلام خواهد کرد. جناح مردم گرا به سر لیستی خشایار نادی از فعالین سیاسی از چهره هایی مستقل و جوان نظیر سیده ناهید کریمی، ایمان زنگنه، فهیمه سادات آقامیر، مریم عاشق معلا، سید مسعود هاشمی، سیده زهرا امیری, سید عادل حیدری، هادی سبحانی […]

طبق شنیده ها جریان سومی، بزودی لیست انتخاباتی خود را در تهران اعلام خواهد کرد.
جناح مردم گرا به سر لیستی خشایار نادی از فعالین سیاسی از چهره هایی مستقل و جوان نظیر سیده ناهید کریمی، ایمان زنگنه، فهیمه سادات آقامیر، مریم عاشق معلا، سید مسعود هاشمی، سیده زهرا امیری, سید عادل حیدری، هادی سبحانی نیا و زینب سادات رفیع پور به صحنه خواهند آمد. در مورد لیست گمانه زنی هایی وجود دارد که پس از اطمینان اطلاع رسانی خواهد شد.