یک برنامه تلویزیونی ساختارشکنکه برای مردم ساخته شد.

بالاخره تلویزیون یه کمی ازمواضع سختش عقب نشینی کرد.بالاخره صدای مردم شنیده شد
یک روزنه برای دیدن اینده ی تعاملی بامشارکت مردم و دولت و مجلس بود.
با دکور مینی مال ازمجلس و موسیقی جذاب ومینی مال بدون ترانه یه ریتم کوبنده واثرگذار
برش هایی که سانسورمحسوب نمی شود.
بلکه هوشمندی درتدوین برای ایجا جذابیت وریتم
تمپوی برنامه پرتنش وپویارگباری ازحرف های درگلو وبغض هایی که هاشدن وچه لذتی در رهایی وهمد لی است
اینجا مردم با مسوولیت حرف میزنند. شجاعانه و بدون واسطه برای آینده ای بهتر پس امیداست مسوولین هم شجاعانه وبارافت بپذیرن این بر نامه ازاینده آمده است.
تهیه کننده وکارگردان هنریش همون تهیه کننده وکارگردان منطقه ازاد دانشجوییه همان هشت سال شد زبون دانشجوهاحالا خلاقیتشواورده پای کاراقشار واصناف وتشکل ها ومردم
همونایی که ولی نعمت نمایندگان مجلسن
وچه خوب درقامت یه نماینده ظاهرمیشن
وشایدهم بهترواثرگذارتر دختریچه هلال احمری بهترازنمایندگان فعلی وقبلی حرف میزنه
پیرمردش دلسوزانه وبامنطق واستدلال حذف میزنه
بایدبه ایرانی بودنون افتخارکنیم
اینده روشنه جامعه نخبگانی دارن بانمایندگان حرف میزنند.
مطالباتشونومیگن یعنی امیدبه تغییر دارند و سیاه نمایی نمیکنند و ادرس مشکلات را به گوش نمایندگان می رسانند و رسانه ملی همیشه به مردم فشارمیاورد حالا انگارتصمیم‌گرفته فشارافکارعمومی روبه سوت نمایندگان برای بهترشدن هدایت کنه
وچقدراثرگذار باشد
کارتلویزیون قابل ستایشه ولی هنوز کافی نیست