فدراسیون بادبانی با گذشت کمتر از یکسال از تاسیس همچنان ناپایدار است و مطالب و خبرهای حاشیه ای آن از روز نخست آنرا رها نکرده است. بعد از حضور ابراهیمی نیا در سمت سرپرستی فدراسیون، بادبانی هرگز به بندرگاه ثبات و پایداری نرسید.

در حالیکه فقط چند هفته از آغاز بکار فدراسیون گذشته بود، خزانه دار اول فدراسیون تازه تاسیس به یکباره استعفا داد و چندین عضو هیئت رئیسه تغییر داده شده یا خودشان کناره گیری نمودند. در این میان و بر اساس اطلاعات بدست آمده، نائب رئیس بانوان، خزانه دار نیز در یک ماه گذشته از سمتشان استعفا داده اند و کشتی بادبانی را ترک کرده اند. ابهام بزرگ حضور پایدار غلامرضا امینی ، یار غار و مرد پشت پرده بادبانی و نایب رئیس ابراهیمی نیا است. مردی که بنظر می آید این شرایط را هدایت می کند تا مهره چینی هایش را تا مجمع انجام دهد و در عین حال به نیروهای جوان و جامعه بادبانی در ساختار اجرایی اجازه دخالت در امور را نمی دهد. فدراسیونی که از روز نخست ساز ناکوک زد و به بخاطر عدم اجرای تعهداتش به ساحل نشینان و مقر کیش حاشیه ساز شد، حال به بحران بدنه مدیریتی و اجرایی گرفتار گشته است. باید منتظر ماند و چشم انتظار نشست که ابراهیمی نیا ۷۳ ساله می تواند با روش های سنتی و قدیمی و سیاست های تاریخ مصرف گذشته به این وضع خاتمه دهد و کشتی بادبانی جوان را از این طوفان ناپایداری نجات دهد یا از هم اکنون باید شاهد سقوط دوباره دکل های بادبانی همچون سال ۹۱ باشیم.