مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا با ریاست مهدی آزادواری طی تفاهم نامه ای به عنوان نماینده رسمی فدراسیون اسکی روسیه در ایران شد و النا ویالب رییس فدراسیون اسکی فدراسیون روسیه نیز به عضویت کمیسیون ورزشی آن مرکز درآمد.

مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا با ریاست مهدی آزادواری طی تفاهم نامه ای به عنوان نماینده رسمی فدراسیون اسکی روسیه در ایران شد و النا ویالب رییس فدراسیون اسکی فدراسیون روسیه نیز به عضویت کمیسیون ورزشی آن مرکز درآمد.


به گزارش خبرنگار ما، در تفاهم نامه یاد شده بر ترویج اسکی بین کودکان و نوجوانان به منظور تحکیم روابط دوستانه بین جوامع اسکی فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است.
در این تفاهم نامه مقرر شد تا طرفین در چارچوب بر اساس اصول احترام متقابل، برابری و منافع مشترک همکاری کنند.
همچنین، طرفین در توسعه ورزش های بین المللی اسکی، تبادل بهترین شیوه ها و اطلاعات مفید، مشورت در مورد مسائل و مشکلات مرتبط با منافع مشترک همکاری خواهند کرد.
ضمنا، شرکت ورزشکاران و تیم ها در مسابقات ورزشی که در فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود ، برگزاری مسابقات آموزشی در فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران با حضور ورزشکاران روسی و ایرانی ، کمک در انتخاب کادر مربیگری و سایر متخصصان رشته اسکی ، شرکت در کنفرانس ها، سمینارها و دوره های اسکی که در فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود ، تبادل تجربه در زمینه رواج ورزش اسکی در بین کودکان و نوجوانان ،کمک به ایجاد باشگاه های اسکی در ایران و روسیه ، پشتیبانی مشاوره در زمینه اسکی ، تبادل تجربه در پروژه های ویژه ای که توسط انجمن و فدراسیون به نفع توسعه اسکی با موفقیت اجرا شده است و ساماندهی بازدید هیئت های رسمی انجمن و سازمان به ترتیب به جمهوری اسلامی ایران و
فدراسیون روسیه از جمله مهمترین موارد همکاری های ذکر شده در تفاهم نامه توسط طرفین است.