اجلاس نشان مدیر برتر سال در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.

جواد توسلی مهر مدیرعامل ایران خودرو دیزل در هفتمین اجلاس نشان عالی مدیر سال، به عنوان مدیر برتر سال انتخاب شد. در این مراسم در حالی برگزار شد که ظاهرا مهدی خطیبی مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو در این مراسم حضور نداشت.

توسلی مهر در هفته های اخیر به طور نسبی حضور پررنگ تری در رسانه ها داشته و برخی وی را گزینه جدی مدیرعاملی گروه ایران خودرو می دانند.