سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ در چهل و دومین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی با حضور در پژوهشگاه رویان با جمعی از مدیران و پژوهشگران این مجموعه دیدار و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.

سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری، چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ در چهل و دومین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی با حضور در پژوهشگاه رویان با جمعی از مدیران و پژوهشگران این مجموعه دیدار و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.