وزیر کشور بر نظارت بر مرزهای کشور برای جلوگیری از ورود سویه جدید کرونا تاکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با تقویت امکانات بهداشتی در استان‌های مرزی، به نحو موثر و مطلوب‌تری ورود سویه جدید بیماری (اومیکرون) را به کشور کنترل کنیم.

احمد وحیدی در بیست و نهمین نشست قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در محل وزارت کشور برگزار شد، مهم‌ترین نگرانی در شرایط کنونی را جلوگیری از ورود سویه جدید اومیکرون کرونا به کشور عنوان کرد و گفت: باید با تمام ظرفیت‌ها به خصوص در قسمت مبادی مرزهای کشور نظارت های لازم را داشته باشیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: بر اساس برخی گزارش‌ها سویه اومیکرون در کشورهای همسایه مشاهده و برای همین باید در این زمینه دقت و حساسیت داشته باشیم.

وزیر کشور افزود: تلاش می‌کنیم با تقویت امکانات بهداشتی در استان های مرزی، به نحو موثر و مطلوب‌تری ورود سویه جدید بیماری را به کشور کنترل کنیم.

وحیدی همچنین درباره موضوع تزریق واکسن کرونا اظهار کرد: کمیته اطلاع‌رسانی باید مفهوم ضرورت تزریق واکسن را به صورت دقیق برای مردم روشن کند و این مسئله را تبیین کند که این کار با هدف حفظ سلامت عمومی مردم عزیز کشورمان انجام شود.

وی ادامه داد: همه ما تابع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هستیم و باید با تزریق به موقع واکسن و رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی به مهار کامل بیماری در کشور کمک کنیم.